Nástroje pro usnadnění přístupu

Plavby zámeckým parkem mezi zámkem, Minaretem a Janohradem

Plavby zámeckým parkem
mezi zámkem, Minaretem a Janohradem

 • Plavby na dvou trasách:
Trasa I: Zámek > Minaret
Trasa II: Minaret > Janohrad

Romantická plavba

Zveme Vás k romantické plavbě parkem lednického zámku, po ramenech řeky Dyje, provázené výkladem o historii a zajímavostech bývalého lichtenštejnského panství.

Dvě trasy

Můžete si vychutnat plavbu na dvou trasách: od lednického zámku k Minaretu a odtud dále k Janovu Hradu (Janohradu). Obě trasy jsou obousměrné.

Plavební řád

Na obou trasách provozujeme pravidelnou lodní dopravu. Naše lodě vyplouvají podle daných plavebních řádů. Chcete-li vědět kudy poplujete - prohlédněte si mapu lednického areálu.

Jak plavíme

Trasa I

 • plavba anglickým parkem po Zámecké a Staré Dyji
 • lodě vyplouvají v obou směrech dle plavebního řádu
 • doporučujeme kombinaci plavby s pěší procházkou parkem či jízdou koňským povozem - např. od zámku k minaretu lodí, po prohlídce minaretu zpět parkem pěšky či koňským povozem (1,5 km) nebo naopak
 • Zámek > Minaret    NEBO   
 • Minaret > Zámek

 • Doba jednosměrné plavby:
  20 min
 • Plavební řád
 • Březen 2024: Zahajujeme 22. 3. 2024 (pokud počasí dovolí! Sledujte "Aktuality")

  Duben, říjen:

  Plavíme denně ve 30minutových intervalech. První plavba od zámku k minaretu v 10.00, poslední plavba od zámku k minaretu v 16.00 hodin. Poslední plavba zpět od minaretu k zámku v 16.30 hodin.

 • Květen, červen, září:

  Od pondělí do pátku plavíme ve 30minutových intervalech. První plavba od zámku k minaretu v 9.30, poslední plavba od zámku k minaretu v 17.00 hodin. Poslední plavba zpět od minaretu k zámku v 17.30 hodin. O víkendech plavíme ve 20minutových intervalech. První plavba od zámku k minaretu v 9.40, poslední plavba od zámku k minaretu v 17.00 hodin. Poslední plavba zpět od minaretu k zámku v 17.30 hodin.

 • Červenec a srpen:

  Plavíme denně ve 20minutových intervalech. První plavba od zámku k minaretu v 9.40, poslední plavba od zámku k minaretu v 17.00. Poslední plavba zpět od minaretu k zámku v 17.30 hodin.

 • Listopad:

  Od pátku do neděle plavíme mezi zámkem a minaretem uzavřenými a vyhřívanými loděmi. První plavba od zámku v 10.00 hodin, poslední v 15.00 hodin a poslední plavba od minaretu zpět k zámku v 15.30 hodin. Od pondělí do čtvrtku plavíme pouze na telefonickou objednávku pro skupiny od 15 osob. 

 • Cena:
  jednosměrné jízdné včetně DPH
 • dospělí
  180 Kč
 • děti do 17 let
  90 Kč
 • děti do 3 let a invalidní děti
  zdarma
 • dospělí invalidé
  90 Kč
 • kočárek
  40 Kč

Aktuální časy odjezdů naleznete na přístavištích.
Změny plavebního řádu vyhrazeny.

Trasa II

 • plavba zachovalým lužním lesem, meandry Staré Dyje mezi minaretem a romantickou zříceninou Janův hrad

 • lodě vyplouvají v obou směrech dle plavebního řádu
 • doporučujeme kombinaci plavby s pěší procházkou parkem či jízdou koňským povozem - např. od minaretu k Janohradu lodí, zpět k zámku pěšky či koňským povozem (2,5 km) nebo naopak
 • Minaret > Janohrad    NEBO   
 • Janohrad > Minaret

 • Doba jednosměrné plavby:
  40 min
 • Plavební řád
 • Březen 2024: Zahajujeme 29. 3. 2024 (pokud počasí dovolí! Sledujte "Aktuality")

  Duben, říjen:

  Plavíme denně kromě pondělí v hodinových intervalech. První plavba od minaretu k Janohradu v 10.00, poslední plavba od minaretu k Janohradu v 15.00 hodin. Poslední plavba zpět od Janohradu k minaretu v 16.00 hodin.

 • Květen, červen, září:

  Od pondělí do pátku plavíme v hodinových intervalech, o víkendech a svátcích plavíme ve 30minutových intervalech. První plavba od minaretu k Janohradu v 10.00, poslední plavba od minaretu k Janohradu v 16.00 hodin. Poslední plavba zpět od Janohradu k minaretu v 17.00 hodin.

 • Červenec a srpen:

  Plavíme denně ve 30minutových intervalech. První plavba od minaretu k Janohradu v 10.00, poslední plavba od minaretu k Janohradu v 16.00 hodin. Poslední plavba zpět od Janohradu k minaretu v 17.00 hodin.

 • Cena:
  jednosměrné jízdné včetně DPH
 • dospělí
  240 Kč
 • děti do 17 let
  120 Kč
 • děti do 3 let a invalidní děti
  zdarma
 • dospělí invalidé
  120 Kč
 • kočárek
  40 Kč

Aktuální časy odjezdů naleznete na přístavištích.
Změny plavebního řádu vyhrazeny.

Plavby pro skupiny

Pro skupiny od 18 osob je možno rezervovat místa na konkrétní plavbu v rámci našeho plavebního řádu a za ceny lodních lístků na jednotlivých trasách (viz. výše).

Rezervace přijímáme výhradně telefonicky na tel.č.: +420 603 516 358, nejpozději 1 den před požadovaným termínem. Rezervaci však doporučujeme provést s dostatečným předstihem. Podmínkou rezervace pro skupiny je hromadná platba, kterou lze provést pouze v hotovosti před nástupem na plavbu na pokladně v přístavišti, ze kterého budete vyplouvat.

Rezervovaným skupinám poskytujeme následující slevy

osoba platící za skupinu, průvodce CK apod. plaví zdarma

pro skupiny seniorů platí sleva 20,- Kč z plného jízdného za 1 osobu, případně 10,- Kč ze sníženého jízdného (invalidé)

Plavby pro školy

Nabídka plaveb pro školní výlety platí pouze v období školního roku.

Využijte naší nabídky: PLAVBY K MINARETU NEBO JANOHRADU a naloďte se s námi k plavbě po staré Dyji zámeckým parkem a lužním lesem, doprovázené poutavým výkladem lodníků o historii a přírodě této části Lednicko – valtického areálu. Plavbu můžete kombinovat s pěší procházkou – např. od zámku k Minaretu lodí (25 min.), po prohlídce Minaretu zpět parkem pěšky (1,5 km) nebo naopak.

 • Zámek > Minaret    NEBO   
 • Minaret > Zámek

 • Doba jednosměrné plavby:
  20 min
 • Cena:
  jednosměrné jízdné včetně DPH
 • MŠ a ZŠ - 1. st.
  60 Kč / osoba
 • ZŠ - 2. st.
  70 Kč / osoba
 • SŠ a SOU
  80 Kč / osoba
 • Minaret > Janohrad    NEBO   
 • Janohrad > Minaret

 • Doba jednosměrné plavby:
  40 min
 • Cena:
  jednosměrné jízdné včetně DPH
 • MŠ a ZŠ - 1. st.
  90 Kč / osoba
 • ZŠ - 2. st.
  100 Kč / osoba
 • SŠ a SOU
  110 Kč / osoba

romantická plavba parkem lednického zámku

Přepravní lodní řád

 1. Osoby vstupující na přístavní zařízení nebo na loď jsou povinny při nastupování, po celou dobu pobytu na lodi a při vystupování dodržovat ustanovení tohoto Přepravního lodního řádu (Smluvních přepravních podmínek pro plavbu). Jsou povinny uposlechnout pokyny členů posádky a dispečerů lodní dopravy, dávané v zájmu bezpečnosti osob a plavby. 
 2. Právo na přepravu má cestující s platným lodním lístkem nebo palubní vstupenkou za voucher (při hromadné platbě s příjmovým dokladem), a to pouze tehdy, pokud není loď plně obsazena. O obsazenosti lodi rozhoduje kapitán. Přeprava dětí do 6 let bez doprovodu osoby starší 15 let je zakázaná. Osoby, které porušují přepravní lodní řád jsou povinny na nejbližší zastávce loď opustit, a to bez náhrady již zaplaceného jízdného.
 3. Po dobu pobytu v lodi a při výstupu z lodního zařízení na břeh je každý cestující povinen mít u sebe platný lodní lístek nebo palubní vstupenku. Na výzvu kontrolního orgánu nebo posádky lodi je povinen jej předložit ke kontrole. Cestující se slevou předkládá s lodním lístkem doklad na slevu. Kontrolním orgánem je zaměstnanec dopravce v uniformě lodní dopravy nebo zaměstnanec dopravce s kontrolním průkazem. 
 4. Cestující jsou povinni zakoupit si lodní lístek v pokladně lodní dopravy v místě, odkud vyplouvají nebo bez prodlení po vstupu do lodi u kapitána. Cestující s právem na slevu je povinen předložit pokladníkovi nebo kapitánovi doklad o tomto právu a zakoupit si lodní lístek pro snížené jízdné. Cestující s hotelovými vouchery na plavbu zdarma jsou povinni si v pokladně vyzvednout palubní vstupenky. Tyto vouchery neopravňují k přednostnímu vstupu na loď. 
 5. Přeprava zavazadel, psů a dětských kočárků je možná podle okamžitých provozních podmínek. Na 1 lodi je z kapacitních důvodů možno přepravit maximálně 5 dětských kočárků. Je zakázáno vnášet na lodě látky, které by mohly znečistit loď a životní prostředí nebo způsobit škodu či zranění ostatním cestujícím. Přeprava hořlavin a topných plynů na lodi je přísně zakázána! Psi mohou být přepravováni pouze s bezpečným nasazeným náhubkem a jsou-li drženi na krátké šňůře. Z důvodu omezené nosnosti lodí jsou z přepravy vyloučeny zavazadla o hmotnosti nad 20 kg, jízdní kola, elektrokola, přívěsné vozíky za jízdní kola, elektrické invalidní vozíky. Schválení přepravy zavazadel, psů a kočárků je v pravomoci kapitána lodi.
 6. Na lodi, přístavních můstcích a v čekárnách na přístavištích platí zákaz kouření. Cestujícím je povoleno zdržovat se pouze na částech paluby a v prostorách lodi, které jsou pro ně vyhrazeny. Vstupovat na příď a záď lodi je zakázáno! Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou.
 7. Vstup na přístavní můstek je povolen pouze za účelem nastupování a vystupování. Na přístavní můstek včetně lávky je povoleno vstoupit až po přistání lodi a po vystoupení cestujících. Nastupovat na loď a vystupovat z lodi je povoleno pouze vchodem obsluhovaným posádkou. 
 8. Z přepravy jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu či pod vlivem omamných látek, nerespektující pokyny posádky nebo zaměstnanců společnosti, porušující podmínky tohoto přepravního řádu.
 9. Zpoždění nebo nekonání pravidelné plavby není důvodem k úhradě škody. Cestující má nárok na vrácení nevyužitého jízdného, pokud plavbu nemohl dokončit z příčin na straně dopravce.

Tento Přepravní lodní řád je zveřejněn na přístavištích, na lodích a webových stránkách dopravce.

Musíte vidět

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 283,09 km² v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i na světě. Na severozápadě na něj navazuje CHKO Pálava. Wikipedie

Janohrad

Romantická stavba vybudovaná 1807-1810 napodobující, po anglickém vzoru, hradní zříceninu. Průčelní takt budovy zabírá velký sál s přilehlými místnostmi vyzdobenými ornamentálními nástěnnými malbami.

Minaret

Jedna z nepozoruhodnějších romantických staveb přelomu 18. a 19. století v lednickém parku. 302 schodů Vás přivede na vrchol minaretu, odkud, za dobrého počasí, můžete zahlédnout i vrcholk věže svatoštěpanského dómu ve Vídni.

Zámek v Lednici

Jedinečná památka UNESCO - pohádkový romantický zámek ve stylu anglické tudorovské gotiky. Za návštěvu též stojí tropický skleník přilehlý k zámku.

PLAVBY
K MINARETU A JANOHRADU
V LEDNICI